«Хива Универсал савдо комплекси» очик акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг МАЖЛИС БАЁНИ

   «Хива Универсал савдо комплекси» очик  акциядорлик  жамияти кузатув                     

                                   кенгаши  аъзолари йиғилишининг

 

                                                          МАЖЛИС  БАЁНИ 

 

24 - Сентябрь 2020 йил                                                                                Хива  шахар

 

Катнашдилар: Кузатув  кенгаш  раиси:                       -  Хасанов  Кувондик                     

                         Кузатув кенгаши  аъзолари:                 -  Икрамов Жалоладдин                    

                                                                                          -  Собиров Абдулла                      

                                                                                          -  Рахимов  Бардибой   

                                                                                          -  Тангриева  Зумрад                   

 

Қатнашдилар:Жамият бошқарув раиси в.в.б:              -  Д.Давлетов

                                                 Бош хисобчиси:              -  У.Махмудов

                                                                             

                                                       К У Н    Т А Р Т И Б И:

 

 1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг  2019 йил якуни ҳамда  жамиятнинг кейинги фаолияти бўйича умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

2.Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказиладиган санаси, жойи ва вақтини белгилаш.

3.Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибини белгилаш.

4.Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати тузиладиган санани белгилаш.

5.Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларга хабар килиш шаклини белгилаш.

6.Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенлари шаклини ва матнини белгилаш.

 

ЭШИТИЛДИ:

 

        Кун тартибидаги 1 ва 2-масалалар юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов сўзга чикиб, акциядорларнинг 2019 йил якуни ва жамиятни кейинги фаолиятини амалга ошириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги бўйича умумий йиғилишини 2020 йил 24-октябр куни  соат  11-00 да 18-сонли Умум   таълим  ўрта    мактаби  (олдинги   Ахборот    технологиялари   коллежи)  биносида ўтказишини таклиф килди.

       Кун тартибидаги 3-масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов ўз сўзини давом қилдириб, жамият акциядорларининг 2019 йил якуни ва кейинги фаолияти амалга ошириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги  бўйича умумий йиғилиши кун тартибини куйидагича белгилашни таклиф килди.

        

1.Жамият 2019 йил молия – хўжалик  фаолияти   якуни бўйича жамият ижроия     

   органи хисоботини тасдиклаш.

2.Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

3.Жамият ижро органи  рахбарини  ишга  ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки     

   бекор қилиш.

4.Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.

5.Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.            

6.2019 йил якуни буйича аудитор текшируви хулосасини  тасдиклаш.

 

 

         

         7.2020 йил   учун  жамият  аудиторини  тасдиклаш.

         8.2019 йил   якуни    бўйича соф    фойда   таксимоти,  дивиденд    микдори   ва    

         дивиденд тўлаш тартибини тасдиклаш.

         9.Жамият  устав фондини  кўпайтириш  ва таъсис  шартномасига  ўзгаришлар    

         киритиш.

          Кун тартибидаги 4-масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзга чикиб, «Хива Универсал савдо комплекси» АЖ нинг 2019 йил якуни бўйича умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини 2020 йил 20 октябр холатига ёпилишини кузатув кенгаш аъзоларига таклиф килди.       

         Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

 

         Кун тартибидаги 5-масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши иштирокчиларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилишини, вақтини,   йиғилиш кун  тартибини  «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон килиш  ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштиришни таклиф килди.

        Ушбу таклиф йиғилиш катнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

 

          Кун тартибидаги 6-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзини давом қилдириб, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенини  куйидагича тасдиклашни таклиф килди.

  1. Усти тўлик ёзилади.
  2. Кун тартибига киритилган масалалар рақамлар билан аник кўрсатилиши керак.
  3. 3-бўлимга тарафдор, норози, бетараф
  4. Овоз берувчи шахснинг исми, фамилияси бош харфларда кўрсатилади ва имзоси.

 

Йиғилиш  кун  тартибидаги  барча   масалалар  мухокама  килинганидан  сўнг        «Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

 

КАРОР КИЛАДИ:

 

      1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг  2019 йил якуни  ҳамда жамиятнинг кейинги фаолияти бўйича умумий йиғилиши чакирилсин.

  1. «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши 2020 йил 24 октябр куни соат 11-00 да Хива шаҳар 18-сонли Умумий  ўрта таълим мактаби (олдинги Ахборот  технологиялари  коллежи)  биносида ўтказилсин.
  2. «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларининг 2019 йил якуни бўйича умумий йиғилиши кун тартиби куйидагича белгилансин:

 

1.Жамият   2019 йилги   молия – хўжалик    фаолияти   якуни   бўйича   жамият    

         органи хисоботи  умумий  йиғилиш мухокамасига  киритилсин.

         2.Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес режаси тасдиклансин.

3.Жамият ижро органи раҳбарини  ишга  ёллаш  шартномаси тасдиқлаш ёки бекор қилиш кўриб чиқилсин.

4.Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш кўриб чиқилсин.

 

 

 

5.Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш кўриб чиқилсин.   

6.2019 йил якуни бўйича аудитор текшируви хулосасини  тасдиклаш кўриб чиқилсин.

7.2020 йил учун  жамият  аудитори  тасдиклансин.  

         8.2019 йил  якуни    бўйича   соф   фойда   таксимоти,   дивиденд   микдори   ва    

 дивиденд тўлаш тартиби  тасдиклансин.

         9.Жамият  устав фондини  кўпайтириш  ва таъсис   шартномасига  киритилган

         ўзгаришлар  матни 2-иловага мувофиқ  тасдиқлансин ва белгиланган тартибда

        давлат  рўйхатидан  ўтказилсин.

        

  1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида катнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати 2020 йил 24 октябр  холатига тузилсин.

 

  1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида жамият акциядорларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилиши, вакти, йиғилиш кун  тартиби тўғрисида «Хоразм  ҳақиқати» газетасида эълон килиш  ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида          www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштириш  маълум килинсин. 

 

  1.     Овоз бериш бюллетени шакли ва матни 1-иловага мувофик тасдиклансин.

        7.Ушбу қарорни бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши раиси Қ.Хасанов   зиммасига юклатилсин.

   

 

        Кузатув кенгаши раиси:                                         Қ.Хасанов

    

        Кузатув кенгаш аъзолари:                                     Ж.Икрамов

                                                                                        

                                                                                          А.Собиров

                                                                                         

                                                                                          Б,Рахимов

 

                                                                                          З.Тангриева

                                                                                        

 

 

                                                          

 

 

Хасанов Қувондиқ Кадирберганович  

Икрамов Жалоладдин  Шухрат  ўғли

Собиров  Абдулла

Рахимов Бардибой Бердиевич- Акциядор

Тангриева Зумрад  Атобаевна - Акциядор