«Хива Универсал савдо комплекси» очик акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг МАЖЛИС БАЁНИ

   «Хива Универсал савдо комплекси» очик  акциядорлик  жамияти кузатув                     

                                   кенгаши  аъзолари йиғилишининг

 

                                                          МАЖЛИС  БАЁНИ 

 

29 - Июнь   2019 йил                                                                                      Хива  шахар

 

Катнашдилар: Кузатув  кенгаш  раиси:                       -  Хасанов  Кувондик                     

                         Кузатув кенгаши  аъзолари:                 -  Икрамов Жалоладдин                   

                                                                                          -  Юсупов Дилмурод                     

                                                                                          -  Давлетов Дилшод   

                                                                                          -  Ваисова  Шоира                   

 

Қатнашдилар:Жамият бошқарув раиси в.в.б:              -  Р.Ибрагимов

                                                 Бош хисобчиси:              -  У.Махмудов

                                                                             

                                                       К У Н    Т А Р Т И Б И:

 

 1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг  2018 йил якуни ҳамда  жамиятнинг кейинги фаолияти бўйича умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

2.Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ўтказиладиган санаси, жойи ва вақтини белгилаш.

3.Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши кун тартибини белгилаш.

4.Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати тузиладиган санани белгилаш.

5.Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларга хабар килиш шаклини белгилаш.

6.Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенлари шаклини ва матнини белгилаш.

 

ЭШИТИЛДИ:

 

        Кун тартибидаги 1 ва 2-масалалар юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов сўзга чикиб, акциядорларнинг 2018 йил якуни ва жамиятни кейинги фаолиятини амалга ошириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги бўйича умумий йиғилишини 2019 йил 28-июнда ўтказиш белгиланган бўлиб, жамият акцияларини тумандан шаҳарга ўтказилиши бўйича  хужжатлар расмийлаштирилиши кечиктирилганлиги сабабли, 2019 йил  19 июль куни          соат 11-00 да «Хива Универсал савдо комплекси» АЖ  маъмурий биносида ўтказишни таклиф килди.

 

       Кун тартибидаги 3-масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов ўз сўзини давом қилдириб, жамият акциядорларининг 2018 йил якуни ва кейинги фаолияти амалга ошириш мақсадга мувфиқ ёки мувофиқ эмаслиги  бўйича умумий йиғилиши кун тартибини куйидагича белгилашни таклиф килди.

        

1.Жамият 2018 йил молия – хўжалик  фаолияти   якуни бўйича жамият ижроия     

   органи хисоботини тасдиклаш.

2.Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес режасини тасдиклаш.

3.Жамият ижро органи  рахбарини  ишга  ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки     

   бекор қилиш.

 

 

 

4.Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.

5.Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш.            

6.2018 йил якуни буйича аудитор текшируви хулосасини  тасдиклаш.

         7.2019 йил   учун  жамият  аудиторини  тасдиклаш  ва   унга  бериладиган  ҳақ  

            миқдорини белгилаш.

         8.2018 йил   якуни    бўйича соф    фойда   таксимоти,  дивиденд    микдори   ва    

            дивиденд тўлаш тартибини тасдиклаш.

         9.Хива     шаҳар      хокимлиги      захирасига      олинган   6,8 га    ер   майдони  

            жамиятимизда   давлат   улуши   72.3 фоиз   бўлган  ер   майдонини  йўқлиги    

            ҳамда     жамиятимиз    акциядорларининг 2018 йил  13-декбрдаги , 2019 йил      

           4-мартдаги ва 2019 йил 7-майдаги ер ажратишни сўраб ёзилган мурожаатини    

           кўриб чиқиш.

 

          Кун тартибидаги 4-масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзга чикиб, «Хива Универсал савдо комплекси» АЖ нинг 2018 йил якуни бўйича умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини 2019 йил 16 июль холатига ёпилишини кузатув кенгаш аъзоларига таклиф килди. Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

 

         Кун тартибидаги 5-масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши иштирокчиларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилишини, вақтини,   йиғилиш кун  тартибини  «Хива тонги» газетасида эълон килиш орқали маълум килишни таклиф килди. Ушбу таклиф йиғилиш катнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

 

          Кун тартибидаги 6-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзини давом қилдириб, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенини  куйидагича тасдиклашни таклиф килди.

  1. Усти тўлик ёзилади.
  2. Кун тартибига киритилган масалалар рақамлар билан аник кўрсатилиши керак.
  3. 3-бўлимга тарафдор, норози, бетараф
  4. Овоз берувчи шахснинг исми, фамилияси бош харфларда кўрсатилади ва имзоси.

 

Йиғилиш  кун  тартибидаги  барча   масалалар  мухокама  килинганидан  сўнг        «Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

 

КАРОР КИЛАДИ:

 

       1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг  2018 йил якуни  ҳамда жамиятнинг кейинги фаолияти бўйича умумий йиғилиши чакирилсин.

  1. «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши 2019 йил 19 июль куни соат 11.00 да жамият маъмурий биносининг (Хива шахар Сангар махалласи Элобод кўчаси 1-уй) мажлислар залида ўтказилсин.
  2. «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларининг 2018 йил якуни бўйича умумий йиғилиши кун тартиби куйидагича белгилансин:

 

 

 

 

 

1.Жамият   2018 йилги   молия – хўжалик    фаолияти   якуни   бўйича   жамият    

            органи хисоботи  умумий  йиғилиш мухокамасига  киритилсин.

         2.Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес режасини тасдиклансин.

3.Жамият ижро органи раҳбарини  ишга  ёллаш  шартномаси   тасдиқлаш   ёки    

   бекор қилиш кўриб чиқилсин.

4.Кузатув кенгаши  хисоботи   ва    унинг    таркибини   кайта   сайлаш    кўриб   

   чиқилсин.

5.Тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини    кайта    сайлаш     кўриб    

    чиқилсин.            

6.2018 йил якуни бўйича аудитор текшируви  хулосасини    тасдиклаш    кўриб   

   чиқилсин.

7.2019 йил учун  жамият  аудиторини  тасдиклаш  ва   унга    бериладиган   ҳақ   

   миқдорини белгилаш кўриб чиқилсин.

         8.2018 йил  якуни    бўйича   соф   фойда   таксимоти,   дивиденд   микдори   ва    

   дивиденд тўлаш тартиби  тасдиклансин.

         9.Хива     шаҳар      хокимлиги      захирасига      олинган   6,8 га    ер   майдони  

            жамиятимизда   давлат   улуши    72,3 фоиз бўлган  ер  майдонини    йўқлиги 

            ҳамда     жамиятимиз    акциядорларининг 2018 йил  13-декбрдаги , 2019 йил     

           4-мартдаги ва 2019 йил 7-майдаги ер ажратишни сўраб  ёзилган    мурожаати    

           кўриб чиқилсин.

 

  1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида катнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати 2019 йил 19 июль холатига тузилсин.
  2. Жамият акциядорларининг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида жамият акциядорларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилиши, вакти, йиғилиш кун  тартиби тўғрисида «Хива тонги» газетасида эълон килиш оркали маълум килинсин.
  3. Овоз бериш бюллетени шакли ва матни 1-иловага мувофик тасдиклансин.

        7.Ушбу қарорни бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши раиси Қ.Хасанов   зиммасига юклатилсин.

       

  

        Кузатув кенгаши раиси:                                         Қ.Хасанов

    

        Кузатув кенгаш аъзолари:                                     Ж.Икрамов

                                                                                       

                                                                                          Д.Юсупов

                                                                                         

                                                                                          Д.Давлетов

 

                                                                                          Ш.Ваисова