«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг

 

   «Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик  жамияти  кузатув                     

                                   кенгаши  аъзолари йиғилишининг

 

МАЖЛИС  БАЁНИ 

 

10 - Февраль 2021 йил                                                                                 Хива  шахар

 

Катнашдилар: Кузатув  кенгаш  раиси:                       -  Хасанов  Кувондик                     

                         Кузатув кенгаши  аъзолари:                 -  Икрамов Жалоладдин                    

                                                                                          -  Рахимов  Бардибой   

                                                                                          -  Тангриева  Зумрад                   

 

Қатнашдилар:Жамият бошқарув раиси в.в.б:              -  Д.Давлетов

                                                 Бош хисобчиси:              -  У.Махмудов

                                                                             

К У Н    Т А Р Т И Б И:

 

 1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик  жамиятининг  навбатдан  ташқари  Умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

2.Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши ўтказиладиган санаси, жойи ва вақтини белгилаш.

3.Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши кун тартибини белгилаш.

4.Акциядорларнинг навбатдан  ташқари  Умумий йиғилишида қатнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати тузиладиган санани белгилаш.

5.Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларга хабар килиш шаклини белгилаш.

6.Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенлари шаклини ва матнини белгилаш. 

 

ЭШИТИЛДИ:

 

        Кун тартибидаги 1 ва 2-масалалар юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов сўзга чикиб, акциядорларнинг навбатдан  ташқари Умумий йиғилишини 2021 йил 11-март куни  соат  15-00 да 18-сонли Умум   таълим  ўрта  мактаби  (олдинги   Ахборот    технологиялари   коллежи)  биносида ўтказишини таклиф килди.

       Кун тартибидаги 3-масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси К.Хасанов ўз сўзини давом қилдириб, жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши кун тартибини куйидагича белгилашни таклиф килди.

        

     1.Кузатув кенгашини аъзолигига номзодлар тўғрисида.

     2.Жамиятимизни 6,8 гектар ер майдони ўрнига ажратилган 4,5 гек ер майдонини

        орасидаги  фарқ  масаласи  тўғрисида.

     3.Жамият        акциядорлари       ва       тадбиркорларига       конун        доирасида

        тадбиркорлик    фаолиятини    ривожлантириш    мақсадида   банк    томонидан

        кредит ажратиш.  

     4.Давлат     солик   инспекцияси       ходимлари      томонидан    жамиятимиздаги

        тадбиркорлардан мавжуд  бўлган  қарздорликларни   ундириш  бўйича  амалий

        ёрдам  кўрсатиш. 

     5.Кузатув  кенгашининг  2020 йил 2-ноябрдаги  баённомасини  тасдиқлаш.

     6.”Хива  Дехкон  бозори” МЧЖ дан     бўлган    қарзорликни   ундириш.

     7.Жамиятимизда  олиб    борилаётган   курилиш    ишларини   тугаш   муддатини      

        куриб  чиқиш.

     8.Жамиятимиздаги   битказилган   турғун   савдо   шахобчаларини  акциядорлар,

       мулкдорлар  ва тадбиркорларга  тақсимлаш.           

          Кун тартибидаги 4-масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзга чикиб, «Хива Универсал савдо комплекси» АЖ нинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини 2021 йил 8-март холатига ёпилишини кузатув кенгаш аъзоларига таклиф килди.       

         Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

         Кун тартибидаги 5-масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши иштирокчиларига ёзма хабарнома юбориш ва навбатдан ташқари Умумий йиғилиш ўтказилишини, вақтини, йиғилиш кун  тартибини             «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон килиш  ҳамда жамиятнинг корпоротив       веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштиришни таклиф килди.

        Ушбу таклиф йиғилиш катнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

          Кун тартибидаги 6-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ж.Икрамов сўзини давом қилдириб, акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенини  куйидагича тасдиклашни таклиф килди.

  1. Усти тўлик ёзилади.
  2. Кун тартибига киритилган масалалар рақамлар билан аник кўрсатилиши керак.
  3. 3-бўлимга тарафдор, норози, бетараф
  4. Овоз берувчи шахснинг исми, фамилияси бош харфларда кўрсатилади ва имзоси.

Йиғилиш  кун  тартибидаги  барча   масалалар  мухокама  килинганидан  сўнг        «Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

 

КАРОР КИЛАДИ:

 

      1.«Хива Универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг  навбатдан  ташқари  Умумий йиғилиши чакирилсин.

  1. «Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилиши 2021 йил 11-март куни соат 15-00 да Хива шаҳар 18-сонли Умумий   ўрта таълим мактаби (олдинги Ахборот  технологиялари  коллежи)  биносида ўтказилсин.

      3.«Хива Универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари   Умумий йиғилиши кун тартиби куйидагича белгилансин:

 

     1.Кузатув кенгашини аъзолигига номзодлар кўриб  чиқилсин.

     2.Жамиятимизни 6,8 гектар ер майдони ўрнига ажратилган 4,5 гек ер майдонини

        орасидаги  фарқ  масаласи  кўриб  чиқилсин.

 

     3.Жамият        акциядорлари       ва       тадбиркорларига       конун        доирасида

        тадбиркорлик    фаолиятини    ривожлантириш    мақсадида   банк    томонидан

        кредит ажратиш кўриб  чиқилсин.  

     4.Давлат     солик   инспекцияси       ходимлари      томонидан    жамиятимиздаги

        тадбиркорлардан мавжуд  бўлган  қарздорликларни   ундириш  бўйича  амалий

        ёрдам  кўрсатиш  кўриб  чиқилсин.    

     5.Кузатув  кенгашининг  2020 йил 2-ноябрдаги  баённомасини  тасдиқлансин..

     6.”Хива  Дехкон  бозори” МЧЖ дан     бўлган    қарзорликни   ундириш масаласи    

        кўриб  чиқилсин.

     7.Жамиятимизда  олиб    борилаётган   курилиш    ишларини   тугаш   муддатини      

        куриб  чиқилсин.

     8.Жамиятимиздаги   битказилган   турғун   савдо   шахобчаларини  акциядорлар,

       мулкдорлар  ва тадбиркорларга  тақсимлаш  кўриб чиқилсин.         

                  

  1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари Умумий йиғилишида катнашиш хукукига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати 2021 йил 11-март  холатига тузилсин.

 

  1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари Умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида жамият акциядорларига ёзма хабарнома юбориш ва Умумий йиғилиш ўтказилиши, вакти, йиғилиш кун  тартиби тўғрисида «Хоразм  ҳақиқати» газетасида эълон килиш  ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида          www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштириш  маълум килинсин. 

 

  1.     Овоз бериш бюллетени шакли ва матни 1-иловага мувофик тасдиклансин.

        7.Ушбу қарорни бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши раиси Қ.Хасанов   зиммасига юклатилсин.

   

 

        Кузатув кенгаши раиси:                                         Қ.Хасанов

    

        Кузатув кенгаш аъзолари:                                     Ж.Икрамов

                                                                                        

                                                                                             Б,Рахимов

 

                                                                                             З.Тангриева